Pyin Oo Lwin, Mandalay

Spider Network Office Ph : +95 9977870421

Chinese Foods

စန္ဒာမေ

(135)A၊ မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်လေးလမ်း)၊ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 777799267

Open Hours:8AM–9PM


about

about

We Love Spicy

မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်လေးလမ်း)၊ရပ်ကွက်ကြီး(၆) ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 972224542

Open Hours:10AM–11PMလေငွန် စားပွဲရုံ

မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

Open Hours:10AM–9PM


about

about

ဝမ်းဝမ်း

မြို့လည် ရွှေစည်းခုံ ကျောင်းတိုက်အနီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

Open Hours:8AM–10:30PMHappy

မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

about

about

Chim Chim

မြမာလာ၊ ပုညလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

© 2019 Food Guide In Pyin Oo Lwin. All rights reserved | Design by iHost.

visitor counter