Pyin Oo Lwin, Mandalay

Spider Network Office Ph : +95 9977870421

Hot Pot

about

Hot Pot Garden

အမှတ်၆၈၊စန္ဒာလမ်း၊ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊စာပေ(၂)အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 251781138

Open Hours: 11AM–10PMLike Korean Hot Pot

ချယ်ရီလမ်း၊ ပဒေသာမြို့သစ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 959828808

Open Hours: 10AM–10PM


about

about

U & Me Hot Pot

အကွက် ၂၈၊သုမဂ်လာရပ်ကွက် ၊ရွှေဘုံသာလမ်းနှင့်သုမဂ်လာလမ်းထောင့်၊ ဝေဟင်စတိုးအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 265356900

Open Hours: 12AM–9:30PMShwe Nagar Korean Hot Pot

မြို့ပတ်လမ်း၊မီးရထားသံလမ်းကျော်စစ်ဆေးရုံးလမ်းထောင့်၊ရပ်ကွက်ကြီး(၇)၊
အိမ်အမှတ်(၁)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 798467945

about

about

HOT PotbeiQ Restaurant

အမှတ်(၅)၊ ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 400437665


Number One

Cb bank (2​)ရှေ့၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 256134996

about

© 2019 Food Guide In Pyin Oo Lwin. All rights reserved | Design by iHost.

visitor counter