Pyin Oo Lwin, Mandalay

Spider Network Office Ph : +95 9977870421

Shan Foods

မောဓနု

အမှတ်(၁၄၅)၊ ဘလော့ (၂၈) ၊ သုမင်္ဂလာရပ်ကွက် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 43062834


about

about

ဆောင်းရနံ့

ချယ်ရီလမ်းအဆုံး၊ဇမ္ဗူဒီပါလမ်း နှင့် ခတ္တာလမ်းထောင့်၊ မြို့သစ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 894828162


ပင်လုံ

သုမင်္ဂလာစျေးလေး အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 73500755

Open Hours:7AM–7PM


about

about

ရွှေကံ့ကော်

ချယ်ရီလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 894828162


ကျိုင်းတုံ ရှမ်းရှိးရာ အစားအစာ

အိမ်အမှတ် (124/A)၊ သုမင်္ဂလာရပ်ကွက် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

09 73500755

Open Hours:6AM–5PM


about

© 2019 Food Guide In Pyin Oo Lwin. All rights reserved | Design by iHost.

visitor counter